niedziela, 3 lutego 2013

ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP, SAiW PK, KOPIPOL, itp.

... over 55 blogs author - red by over 212.000 readers worldwide ...
_____________________________________________________
check them all under below link:
polecam też bloga zajmującego się sprawami polskich deejayów i dyskotek (bo nie jest nam to obojętne)
na którym bezlitośnie rozprawiamy się z polskim deejay and dyskoteka ciemnogrodem, zacofaniem i nawrotem 
do PRL patologii:      http://dj-union-poland.blogspot.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 65 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

27 grudzień 2015ZAiKS mając na koncie ponad 1.000.000.000zł, należny artystom i wypłacając swoim ponad 470 pracownikom pensje w wysokości średnio 10 tys. zł miesięcznie, żąda obciążenia Polaków kolejnymi, bezpodstawnymi opłatami. Jeśli zgodzimy się na roszczeniowe postulaty ZAiKS, staniemy się ofiarami tego sytemu, my wszyscy – konsumenci, fani muzyki, przedsiębiorcy i artyści.

Do fryzjera nie przychodzi się po to, żeby słuchać muzyki, a tablety i smartfony to nie kopiarki, czy magnetowidy, tylko urządzenia wielofunkcyjne, przy użyciu których dzwonimy, szukamy informacji, łapiemy momenty robiąc zdjęcia oraz słuchamy i odtwarzamy muzykę. Nie płacę za pałace! chcemy nawiązać do zakupu przez ZAIKS Pałacu w Janowicach za bagatela 4,6 mln zł.


DJ aresztowany za granie muzyki - czyż może jeszcze być większe wariactwo ??!
finansowy horror w ZAIKS !!
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 64 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx
9 maj 2015najpierw - - - - - - >> 
vide cudeńko video o ZAIKS:

https://www.facebook.com/100004693061053/videos/418353508331081/?pnref=story


W TEJ SPRAWIE CHODZI O OGROMNE PIENIĄDZE W SKALI ROKU I WIELU LAT WSTECZ ORAZ W PRZYSZŁOŚCI !!!

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------


Czy ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP - przekazują wszystkie zebrane w polskich dyskotekach (dzięki polskim deejayom) tantiemy dla zagranicznych autorów, artystów, producentów, itp.

1/
Gdzie są jawne, publicznie dostępne comiesięczne raporty i rozliczenia w tej sprawie (ile z całej zebranej kasy poszło poza Polskę) ? A jak ich nie ma to dlaczego ?

2/
Czy ktoś kontroluje te organizacje - jak i co robią z zebraną w Polsce kasą ??!


PÓKI CO NIE WIADOMO CZY ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP PRZEKAZUJĄ TĄ KASĘ W CAŁOŚCI NA RĘCE JEJ WŁAŚCICIELI CZY DZIELĄ SIĘ NIĄ SAMI POMIĘDZY SOBĄ ???!!!


Gdzie i jak POLSCY DEEJAYE - CIĘŻKO PRACUJĄCY NA TANTIEMY I UTRZYMANIE ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP - mogą sprawdzić komu i ile tantiem zebranych z polskich dyskotek przekazały te organizacje ?! Czy to jawne dane czy tajne ?  - - A JAK TAJNE TO DLACZEGO ??
ZAiKS i S-ka: 

Miliony niewypłacone artystom 

i miliony za czyste nośniki


http://di.com.pl/news/47458,0,ZAiKS_i_S-ka_Miliony_niewyplacone_artystom_i_miliony_za_czyste_nosniki.htmlINNE SPRAWY ::::

1/

Ile z kasy zebranej z opłat za tzw. "DJ Licencje" (2.400zł rocznie - - O ZGROZO !! - - od każdego deejaya) trafia do zagranicznych autorów, artystów, producentów, itp. ?

No bo w polskich dyskotekach w 99.99% eksploatuje się muzykę zagraniczną - nie polską. Logicznie rozumując cała zebrana tu kasa powinna być przetransferowana poza Polskę !!!

2/

Albo ile kasy zebranej w Polsce od sprzedaży czystych nośników dźwięku (wszystkie płyty CDR, DVD-R, chyba także twarde dyski do komputerów i wszelkiego typu pamięci przenośne) i urządzeń nagrywających (wszystkie nagrywarki komputerowe, DVD, maszyny xero, papier xero(??!!), itp.) - trafia do zagranicznych autorów, artystów, producentów, itp. ? 

3/
JEST TEŻ TAKIE PYTANKO DO MĄDRALI ZE SAWP I STOART:

gdzie idzie kasa / tantiemy za imprezy, które grają dyskoteki w klimacie lat - - - - - -  '70 & '80 ??! Większość zespołów już przecież nie istnieje : -- )))))))

STOART lub SAWP powinni umieć odnaleźć wszystkich muzyków z nieistniejących kapel i oddać im ich tantiemy zebrane w Polsce - bo to nie jest kasa - ludków ze STOART czy SAWP a kasa tych muzyków których ponoć reprezentują. A może nie reprezentują, albo nie potrafią ich odnaleźć - to co wtedy ? Może powinni oddać kasę dyskotekom ?!! 


4/
INNY DINGS:
UWAGA - OKAZUJE SIĘ ŻE ISTNIEJE JESZCZE JAKAŚ "ZAPA" - - - czyli czwarta organizacja zbierająca w Polsce kasę / tantiemy !!!!!!!!!??

ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP I JAKIEŚ 'ZAPA' POBIERAJĄ TANTIEMY OD STACJI TELEWIZYJNYCH, SKLEPIKÓW, RESTAURACJI, RADIOSTACJI, DYSKOTEK, KAWIARNI, BARÓW, FIRM, TAXI, OPERATORÓW SIECI KABLOWYCH, ITP.

Czy oni wszyscy (WYŻEJ WYPISANI) robią spisy czyją muzykę albo video eksploatują ?!!

Bo jak nie to skąd wiadomo komu posłać i ile tantiem z tych zebranych od w/w instytucji, firm (chyba w 99% repertuar zagraniczny!?) ?

No bo przecież tantiemy są zbierane na rzecz konkretnych artystów i autorów, producentów, których owoce pracy intelektualnej / twórczej są w w/w instytucjach, firmach eksploatowane - czy może nie ??! :-))))

Czy może kasą / tantiemami zagranicznych osób można się dzielić tu w Polsce pomiędzy sobą - pomiędzy członkami ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP i ta ZAPA ?


----------------------------------------------------------


YAHU PAWUL (yahudeejay)


Czy wiecie, że ? Albo pamiętacie, że ?


Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83

USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 20.

1. Producenci i importerzy:

1) magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń,

2) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu,

3) czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, przy użyciu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 – są obowiązani do uiszczania, określonym zgodnie z ust. 5, organizacjom zbiorowego zarządzania, działającym na rzecz twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców, opłat w wysokości nie przekraczającej 3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.

2. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

1) 50 % – twórcom;

2) 25 % – artystom wykonawcom;

3) 25 % – producentom fonogramów.

3. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

1) 35 % – twórcom;

2) 25 % – artystom wykonawcom;

3) 40 % – producentom wideogramów.

4. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

1) 50 % – twórcom;

2) 50 % – wydawcom.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, artystów wykonawców, organizacji producentów fonogramów, producentów wideogramów oraz wydawców, jak również organizacji producentów lub importerów urządzeń i czystych nośników wymienionych w ust. 1, określa, w drodze rozporządzenia: kategorie urządzeń i nośników oraz wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, kierując się zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów, jak również ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji niż zwielokrotnianie utworów, sposób pobierania i podziału opłat oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPowyższy artykuł Prawa Autorskiego - artykuł 20 - nakazuje płacić do 3% opłaty od sprzedanych urządzeń kopiujących (nagrywarki, kserokopiarki) jak i czystych nośników (Pendrive, CDR, DVD itd.). 

Chcesz policzyć ile przez lata zapłaciłeś / Polacy zapłacili na ten cel – zapytaj: http://www.kopipol.kielce.pl  

Jest to strona Kopipol, organizacji do której Ministerstwo Kultury oddelegowało pobieranie opłat. 


Średnio, orientacyjnie i w przybliżeniu każdy kupujący w Polsce płaci, za używanie urządzeń kopiujących / nagrywających i nośników dźwięku, dla ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP czyli artystom, producentom, muzykom, autorom, itp.

Płyta DVD = 30 groszy 
Nagrywarka CDR / DVD = 3 złote 
Dysk twardy każdego komputera / tableta, itp. = 12 złotych 
Kamera filmowa, aparat foto = 20 złotych 
Kserokopiarka = 50 złotych W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PYTANIA:


1/
Ile kasy zebranej w Polsce od sprzedaży czystych nośników dźwięku(wszystkie płyty CDR, DVD-R, chyba także twarde dyski do komputerów i wszelkiego typu pamięci przenośne) i urządzeń nagrywających (wszystkie nagrywarki komputerowe, DVD, maszyny xero, papier xero(??!!), itp.) - trafia do zagranicznych autorów, artystów, producentów, itp. ? 


2/
Ile pieniędzy / tantiem zabrano na przestrzeni minionych lat z racji "opodatkowania" polskich deejayów (300-500) specjalną kwotą za tzw. "DJ Licencję" - wartości ok. 2000zł rocznie, każdego roku z osobna ? cytat obrazka opublikowanego w internecie:

AHA !!?
No i czy tantiemy te trafiają do zagranicznych autorów, artystów, producentów, muzyków ?  Na jakiej podstawie do nich trafiają, skąd wiadomo co deejay kopiował i komu należą się owe tantiemy ?i mocno polecamy lekturę:
http://prawokultury.pl


reklama:


PRAWA AUTORSKIE / COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.